Arama Kurtarma Tahliye Eğitimi Temel Yangın Eğitimi İleri Yangın Eğitimi İlkyardım Eğitimi


Arama Kurtarma Tahliye Eğitimi

Eğitim sonunda katılımcıların aşağıdaki konular hakkında
bilgi sahibi olmaları ve uygulamaları hedeflenmektedir:

 • Arama, kurtarma ve tahliyenin tanımı
 • İşveren, yetkili personel ve çalışanların sorumlulukları
 • Arama Kurtarma ile ilgili yöntem seçimi
 • Arama kurtarma ekipmanları ve doğru kullanımları
 • Kişisel koruyucu malzemeler
 • Tahliye konuları
 • Ekip organizasyonu
 • Kazazede sedye sabitleme ve nakletme teknikleri
 • Saha uygulamaları

Eğitim Süresi: 2 gün (16 saat)

Project ImageTemel Yangın Eğitimi

Eğitim sonunda katılımcıların aşağıdaki konular hakkında
bilgi sahibi olmaları ve uygulamaları hedeflenmektedir:

 • Yanma olayının gerçekleşmesi için gerken etmenlerin tanımlanması
 • Yangın mahallinde karşılaşılabilecek riskler
 • Yangın riski bulunan alanlarda alınabilecek önlemler
 • Yangın sınıfları ve uygun söndürücü tipi seçimi
 • Yangın fark edilmesi durumunda izlenecek hareket tarz
 • Yangın Söndürme Stratejisi ve Yangın Durum Değerlendirmesi
 • Portatif yangın söndürücü çeşitlerinin özellikleri ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar
 • Yangın sahnesine yaklaşma ve müdahale teknikleri

Eğitim Süresi: 1 gün (8 saat)

Project Imageİleri Yangın Eğitimi

Temel yangın eğitimini tamamlamış personelin, farklı düzeydeki yangın alanlarına müdahale becerilerini arttırmaya yönelik bilgilerin verildiği bu eğitimde, kursiyerler aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir:

 • Temel yangın eğitimi konularının hatırlatma notları
 • Yangına sebebiyet verebilecek ısı kaynakları
 • Yanma gazları, yanma türleri ve piroliz
 • Sıfır Basınç Noktası
 • Yangın ilerleme evreleri
 • Parlama ve Geri Tepme
 • Yangın Müdahale Yöntemleri
 • Su püskürtme yöntemleri
 • Yangın olay yeri yönetimi
 • Yangın mahallinin havalandırılması
 • Saha uygulaması

Eğitim Süresi: 2 gün (16 saat)

Project Imageİlkyardım Eğitimi

Sağlık Bakanlığı onaylı standart ilkyardım eğitimi verilmektedir.

Eğitim Süresi: 2 gün (16 saat)