Ten Squared Projesi Turkiye’deki basarili sonuclari nedeniyle Birlesmis Milletler’de Global Sourcing Council 2015 3S odulunu almistir.

AKUT Enstitüsü olarak uzun yıllardır iş ortamının daha güvenli hale getirilmesi ve çalışan hakları konularındaki çalışmaları sayesinde dünyada bir otorite haline gelen SAI(Social Accountability International) ile birçok saha denetimi vb. projeleri yürütmekteyiz. Bu köklü işbirliğini bugün ‘Ten Squared’ isimli proje ile farklı bir noktaya taşımaktayız.

Üç yıl önce Walt Disney Foundation tarafından fonlanan ve Brezilya’da iki yıl sonunda oldukça önemli başarılar elde eden ‘Social Fingerprint(Sosyal Parmak İzi)’ projesi yeni bir uygulama alanı ararken ülkemizde yaşanan Soma ve Ermenek Maden kazaları gibi hepimizi derinden üzen olaylar dikkatleri Türkiye’de iş güvenliği alanındaki eksikliklere yöneltmiştir. Gerek SAI gerekse proje metodolojsinin yaratıcısı olan RRI(Rapid Results Institute) bu olaylardan hareketle projeyi ‘Ten Squared’ adı ile ve AKUT’un özellikle ağır sanayide iş sürekliliği alanındaki geniş birikiminin verdiği güven ile saha uygulayıcısı olması avantajından hareketle birçok aday ülkeyi geride bırakarak Türkiye’de uygulanması noktasında çaba göstermişlerdir.

2015 yılı Şubat Ayı itibariyle Türkiye’de başlayan ve AKUT Enstitüsü tarafında yürütülen proje 2 yıla yayılmakta ve 6 dalgadan oluşmaktadır. Projenin amacı her nekadar belirli bir iş sağlığı ve iş güvenliği sorununu gidermek olsa da asıl hedef çalışan-yönetici entegrasyonunun sağlanabilmesidir. Her dalga 100 gün sürmekte ve 5 kurum/fabrika yer almaktadır. 100 günün öncesinde katılımcı kurumlarda çalışanlar kurulacak 10 kişilik proje ekiplerinin içinde kendilerini temsil edebileceklerine inandıkları 5 kişiyi demokratik ve oldukça heyecanlı bir seçim süreci sonunda seçmekte, diğer 5 kişi yani yönetici temsilcileri ise üst yönetimler tarafından atanmaktadır. Bu 100 günlük süre zarfında yapılan atölye çalışmaları, seminerler, eğitimler, tatbikatlar vb. çalışmalar ile 10’ar kişilik proje ekiplerimiz aslında kendilerinin ortaya koyduğu bir iş sağlığı ve iş güvenliği sorununu yine kendi belirledikleri bir iş planı çerçevesinde gidermekte, diğer bir deyişle tam anlamıyla bir proje yönetimi ortaya koyarak kendi belirledikleri hedefi gerçekleştirmektedirler. Bu sürecin her noktasında AKUT Enstitüsü koçları ekiplerin yanında olmakta ve onları desteklemektedir.

Projenin öne çıkan yönlerinden birisi de katılımın kurumlar için tamamen ücretsiz olması ve yapılan geliştirmelerin firmalara ciddi yatırım ihtiyaçları doğurmaması hassasiyetidir. Ancak tüm bunlardan daha önemli olan başarı ölçüsü kurumlardaki çalışan-yönetici ilişkisindeki bariyerlerin kırılması, çalışanların kendi faaliyet alanlarındaki sorunlara getirdiği çok farklı fikir ve önerilerin çözüm süreçlerine katılmasıdır.

Afetlere Hazırlık ve Afet Yönetiminde Kamu Katılımı Konferansı

Koç Üniversitesitarafından COSMIC projesi çerçevesinde düzenlenen afetlere hazırlık ve afet yönetiminde kamu katılımı konferansı’na katıldık. Koç Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Lemi Baruh’un yürütücülüğünü yaptığı COSMIC Projesi çerçevesinde düzenlenen uluslararası konferansın ana teması Internet teknolojileri ve sosyal medyanın afetlerde ve yurttaşların afetlerle ilgili çalışmalara katılımında oynadığı roldü.

AKUT Primark Global Eğitim Anlaşması

AKUT Enstitüsü, Türkiye, Hindistan, Pakistan, Bangladeş'de Primark tedarik zincirinde yer alan fabrika yöneticileri, teknik personel ve işçilerden oluşan 1000'e yakın katılımcıya Acil Durum Yönetimi ve Tedarik Zincirinde Kritik Operasyonların Devamlılığı konularında eğitimler verdi. Hindistan, Pakistan ve Bagladeş'te fabrika ziyaretlerinde bulunan uzman ekibimiz, acil durum planlaması ve risk analizi çalışmalarını tamamladı.