YÜKSEKTE ÇALIŞMA VE İP TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN TANIMI

2005 yılında EU direktiflerinde yapılan son değişiklerle, yüksekte çalışma prosedürleri ile düşme sonucu yaralanma vakalarının engellenebileceği tüm mekanlar yüksekte çalışma mekanı kabul edilmiştir. Bu kapsamda hali hazırda iş kaynaklı yaralanma ve can kayıplarında çoğu zaman ilk sıralarda yer alan yüksekte çalışma başlığı daha da geniş bir anlam kazanmıştır. Yüksekte Çalışma Teknikleri aynı zamanda iskele ve destek sistemi gibi maliyetleri azaltması; montajı ve demontajı dakikalar kadar az sürede tamamlanması gibi özellikleri ile de kurumlara büyük kolaylıklar sağlamaktadır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • Yükseklik ve yüksekte çalışmanın tanımı
 • İşveren, yetkili personel ve çalışanların sorumlulukları
 • Yüksekte çalışma ile ilgili yöntem seçimi
 • Yüksekte çalışma ekipmanları ve bunların doğru kullanımları
 • Kişisel koruyucu malzemeler
 • Saha uygulamaları

KİMLER KATILMALIDIR

İşi gereği portatif merdivene çıkan personelden, ipin ucunda sallanan bir kurtarmacıya kadar tüm çalışanlar, eğitimin hedef kitlesini oluşturmaktadır. İp sistemleri sertifikalı ve azami güvenlikli sistemlerdir.

EĞİTİM MALZEMESİ

Saha çalışmaları için, ortalama ve kursiyer sayısına bağlı olarak miktarı değişen, statik ip, perlon, karabina, emniyet kemeri, kask, mekanik indirici ve tırmandırıcı malzemeye ihtiyaç vardır.

SERTİFİKASYON

Eğitimi tamamlayan ve sınavda başarılı olan kursiyer, AKUT Arama Kurtarma Derneği, NASAR National Association for Search and Rescue ortak çalışması olan ve North American Rescue Institute onaylı Yüksekte Çalışma Teknisyeni (Rope Systems Technician) sertifikası almaya hak kazanacaklardır.

EĞİTİM GRUBUNUN BÜYÜKLÜĞÜ

Asgari 2 azami 10 katılımcı ile sınırlandırılmıştır.


TEMEL YANGIN EĞİTİMİ

EĞİTİMİN TANIMI

Yangın Güvenliği Eğitiminde üzerinde durulacak başlıca konular şu şekildedir:

 • Yanmanın kimyası: Yangın nasıl çıkar? Yangının çeşitleri ve her çeşit yangını söndürmek için uygun araçları kullanma.
 • Tehlikeli maddeler: Depolanan veya nakledilmekte olan tehlikeli maddeler nasıl belirlenir.
 • Yangın tehlikeleri: Ev ve işyerinde potansiyel yangın tehlikeleri ve yangın önleme stratejileri.
 • Yangın söndürme stratejisi: Yangınlarda durum değerlendirme, yangın söndürme kaynaklarını tespit etme ve hareket planı oluşturmak.
 • Taşınabilir yangın söndürücüler: Taşınabilir yangın söndürücü çeşitleri ve kullanımları.
 • Emniyetli yangın söndürme: Bir yangın söndürmek için hamle yapmaya karar verme, yaklaşma şekli ve güvenli yangın söndürme.
 • Ekip çalışması: Güvenli söndürme yöntemi olarak eşli çalışma.

KİMLER KATILMALIDIR

Tüm çalışanların alması gereken bir eğitimdir.

EĞİTİM SÜRESİ

Eğitim Süresi 1 Gündür (8 saattir)

EĞİTİM ÖN ŞARTI

Eğitim için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda yapılacak olan pratik uygulama sonucunda başarılı olan kursiyerler, N.A.R.I.(North American Search and Rescue) Essentials of Fire Fighting sertifikasını almaya hak kazanacaklardır.

EĞİTİM GRUBUNUN BÜYÜKLÜĞÜ

Eğitime katılacak kişi sayısı azami 25 kişi ile sınırlandırılmıştır.

EĞİTİME İLİŞKİN ÖNEMLİ NOT

Eğitim sonunda pratik uygulama yapılacağından,

 • 150 cm x 150 cm x 15 cm sıvı sızdırmaz yangın tavası
 • Kursiyer sayısından 3 adet fazla kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpü
 • Kursiyer sayısı kadar eldiven + kask/baret
 • 150 cm uzunluğunda meşale için demir çubuk, üstübü/paçavra
 • 30 lt.mazot + 15 lt. benzin + 50 lt. su
 • Yangın tavası merkez olacak şekilde 15 metre yarı çaplı bir alan uygun olacaktır.

TEKNİK KURTARMA MALZEMELERİ VE ACİL DURUM LOJİSTİĞİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN TANIMI

Başta deprem olmak üzere, diğer afet ve acil durumlarda kullanılan teknik kurtarma ve Kentsel Arama Kurtarma Malzemeleri hakkında detaylı bilgilerin verildiği bu eğitimde, lojistik yönetimi, Kentsel Arama Kurtarma Malzemelerinin kullanım şartları, teknik özellikleri, koruma ve saklama şartları, bakım teknikleri, uygun kullanım modelleri hakkında teknik bilgiler verilmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ

3 gündür. (günlük 8 saatten toplamda 24 saattir.)

EĞİTİM GRUBUNUN BÜYÜKLÜĞÜ

Minimum 10 Maximum 25 kişi ile sınırlandırılmıştır.

EĞİTİMDE BAŞLICA INSARAG LOJİSTİK STANDARTLARI

 • Kişisel Koruyucu Ekipmanlar
 • Yer Tespit Ekipmanları ve arama teknikleri
 • Ulaşma Ekipmanları ve enkaza giriş teknikleri
 • Tahkimat Ekipmanları
 • Lojistik Destek Ekipmanları
 • Jeneratör ve diğer güç kaynakları gibi ekipmanların üzerinde durulacaktır.

Eğitim % 50 Teorik % 50 Pratik olarak uygulamaktadır.


İLERİ YANGIN EĞİTİMİ

EĞİTİMİN TANIMI

Temel yangın eğitimini tamamlamış personelin, farklı düzeydeki yangın alanlarına müdahale becerilerini arttırmaya yönelik bilgilerin verildiği bu eğitimde, kursiyerler ayrıca yangın olay yeri yönetimi ve kaynak yönetimi konularında bilgi sahibi olacaklardır.

KİMLER İÇİN

Acil Durum Müdahale Ekibi Üyeleri

EĞİTİM SÜRESİ

Eğitim Süresi 2 Gündür (16 saattir)

EĞİTİM ÖN ŞARTI

Eğitime katılmanın ön koşulu Temel Yangın Eğitimi’ni tamamlamış olmaktır.

SERTİFİKASYON

Eğitimi tamamlayan ve sınavda başarılı olan kursiyer, AKUT Arama Kurtarma Derneği, NASAR National Association of Search and Rescue ortak çalışması olan ve North American Rescue Institute onaylı Advanced Fire Fighting Techniques sertifikası almaya hak kazanacaktır.

EĞİTİM GRUBUNUN BÜYÜKLÜĞÜ

Eğitime katılacak kişi sayısı azami 25 kişi ile sınırlandırılmıştır.

EĞİTİME İLİŞKİN ÖNEMLİ NOT

Aşağıdaki liste eğitimi alan kurum/müşteri tarafından temin edilmelidir. Listedeki malzemelerin bedeli, eğitim bedeline dahil değildir.

 • Yangın pompasının çalışır durumda olduğundan emin olunması
 • Sağlam/patlak olmayan ve hidrantla uyumlu ölçüde itfaiye hortumu
 • En az 2 adet nomex kıyafet: ceket , pantolon, itfaiyeci eldiveni, itfaiyeci kaskı, itfaiyeci çizmeleri
 • 2 adet solunum cihazı
 • 2 yada 3 adet yedek solunum tüpü
 • Turbolans nozull
 • 3 adet 85 lik hortum (2 inç)
 • 150 cm x 150 cm x 15 cm sıvı sızdırmaz yangın tavası
 • 150 cm uzunluğunda meşale için demir çubuk, üstübü/paçavra
 • 30 lt. mazot + 15 lt. benzin + 50 lt. su

DAR ALANA GİRİŞ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN TANIMI

Çalışma mekanı olarak tasarlanmamış, kapalı ve/veya kısıtlı alanlarda bakım-onarım gibi geçici sürelerde çalışacak personelin, bu tip yerlerdeki riskler hakkında farkındalığının artması ve güvenli giriş metotlarını öğrenmesi için oluşturulmuş uygulamalı bir eğitimdir.

KİMLER KATILMALIDIR

Kapalı alanlara giriş yapan tüm personel ve izin prosedüründe imzası bulunan tüm yetkili personele yönelik bir programdır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Kapalı alanlarla ilgili tanımlamalar
 • Kapalı alan risk analizi ve kapalı alan tehlikeleri
 • Tehlikelerin azaltılması için kullanılan yöntemler
 • Kapalı alanlarda kullanılan kişisel koruyucu donanımlar ve kullanımları
 • Kapalı alana giriş ve çıkış yöntemleri
 • Saha uygulamaları

EĞİTİM SÜRESİ

2 gündür, (8 saat X 2 = 16 saattir)

EĞİTİM MALZEMESİ

Sahada yapılacak uygulamalar için,

 • Çoklu gaz ölçüm cihazı
 • Tüplü solunum cihazı (SCBA)
 • Kompresör (solunum havası için üretilmiş)
 • PASS cihazı gerekmektedir.

SERTİFİKASYON

Eğitimi tamamlayan ve sınavda başarılı olan kursiyer, AKUT Arama Kurtarma Derneği, NASAR National Association of Search and Rescue ortak çalışması olan ve North American Rescue Institute onaylı Dar Alana Giriş (Confined Space Entry) sertifikası almaya hak kazanacaklardır.


AFETLERE HAZIRLIK EĞİTİMİ

Başta deprem olmak üzere; sel, yangın gibi afet türleri hakkında genel bilgiler aktarılan bu eğitimde, afet mücadele kaynakları hakkında genel seviyede bilgilendirmede sağlanmaktadır. Aynı zamanda dünyadaki afet ve acil durum örneklerinin incelendiği tüm seviye kurslar için giriş düzeyinde oluşturulmuş bir eğitimdir.


AFET ORGANİZASYONU | ENKAZA YAKLAŞMA | ENKAZA İLK MÜDEHALE

EĞİTİMİN TANIMI

Deprem sonrası oluşan enkaz formasyonları hakkında genel bilgilerin verildiği bu eğitimde, enkaz türleri, enkaz alanı bilgilendirmesi, enkaza yaklaşımda dikkat edilmesi gereken unsurlar, baş üstü seviyesi riskleri gibi konular genel anlamda incelenmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ

5 gündür. (günlük 8 saatten toplamda 40 saattir.)

EĞİTİM GRUBUNUN BÜYÜKLÜĞÜ

Minimum 10 Maximum 25 kişi ile sınırlandırılmıştır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Afet ve afet çalışanları: Afetleri ne belirler ve afet işgücünü kim hazırlar?
 • Afet Psikolojisi: Afetin Psikolojik etkileri, kurtarma personeli ve diğer personel üzerine etkileri
 • Afet tehditleri: Çeşitli tipteki afetlerin karakteristikleri ve sizin yörenizde gerçekleşme potansiyeli.
 • Alt yapı üzerindeki etkiler: Ulaşım, elektrik hizmetleri, telefon iletişimi, yakıt ve su temini ve acil servislerdeki potansiyel etkiler.
 • Yapısal ve yapısal olmayan tehlikeler: Bir felaket sırasında çeşitli tipteki yapılarda ve yapı içlerindeki potansiyel tehlike koşulları. Tehlikeli Kimyasal Maddelerin Yönetimi
 • Afetler sırasında alınacak güvenlik önlemleri: Evde, işyerinde, bir aracın içinde, dışında veya onu kullanırken bireyler ne yapmalıdır?
 • Birey ve işyeri hazırlığı: Yapısal ve yapısal olmayan tehlikeleri, muhtemel bir afet gerçekleşmeden önce azaltma amaçlı, “önlem” çalışmaları. Gerçekleşen bir afetin hemen ardından yapılması gerekenler.
 • Toplumun hazır olması: Toplum, bir afet durumuna müdahale amacıyla, önceden ne şekilde hazırlanabilir?

Eğitimde ayrıca, deprem ve afetlerde kullanılabilecek her türlü kurtarma malzemesi ve lojistik destek malzemelerinin hakkında detaylı kullanım bilgilerinin verildiği teknik seviye bir eğitimdir.


ACİL DURUM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN TANIMI

Acil Durum Yönetim Sisteminde oluşabilecek uygunsuzlukların tespiti ve düzeltici faaliyetler ile Acil Durum Yönetim Sistemini iyileştirmekte kullanılacak tekniklerin ele alındığı eğitimde, orta ve üst kademe yöneticiler, Acil Durum sahnelerinin yönetimi konusunda bilgi sahibi olabileceklerdir.

EĞİTİM SÜRESİ

Eğitim Süresi 2 Gündür (Günlük 8 saatten toplam 16 saattir)

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Acil Durum Yöneticisinin rolü
 • Acil Durumun İşe Etkisi
 • Kurumsal İtibar Yönetimi ve Acil Durum
 • Risk Algısı ve Risk Yönetimi
 • Medikal Acil Sahnelerinin Yönetimi
 • Yangın Acil Sahnelerinin Yönetimi
 • Masa Başı Tatbikatların Planlanması
 • Acil Durum Planı Yapı Taşlarının İncelenmesi