AKUT Eğitim ve Araştırma Enstitüsü, Acil Durum Yönetim Sistemlerinden, Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Uygunluk Yönetim Sistemlerine, Risk Yönetiminden İş Devamlılığı Yönetim Sistemine kadar birçok alanda konusunda uzman kurum ve kuruluşlarla işbirliği içindedir.