Acil Durum Tatbikatı

Fonksiyonel tatbikatlar, uygulama ve yönetim metodlarını içerdiğinden kurum ve organizasyonların, gerçek acil durumlara karşı, hazırlık çalışmalarına büyük destek olabilmektedir. Fonksiyonel tatbikatlar; kurum dahilinde, gerçekleşme olasılığı yüksek bir risk kriterinden hareketle, risk oluştuğu an için kurumun elindeki kaynakları efektif kullanabilmesi, acil durumun durağan hale getirilmesi, ve müdahale ekiplerinin koordineli olarak çalışmaları gibi kritik fonksiyonların yeterlilik düzeyine ilişkin gerçekçi çerçeveyi oluşturmaktadır.
Kurum için planladığımız fonksiyonel tatbikat ile;

  • Kurum Kriz Merkezinin Yönetsel Faaliyetleri
  • Acil Durum Müdahale Ekibinin çoklu acil durumlara yaklaşım metodolojisi
  • Standart Personelin, acil durum tahliyesi ile ilgili farkındalığı
  • Tehlikeli madde depolanan alanların değerlendirilmesi.
  • Acil Durum Kaynaklarının efektif kullanımı gibi kritik konuların ele alınmasına destek olabilmeyi planlamaktayız.