Acil Durum Müdehale Yönetimi Tatbikatı

Fonksiyonel tatbikatlar, uygulama ve yönetim metodlarını içerdiğinden kurum ve organizasyonların, gerçek acil durumlara karşı, hazırlık çalışmalarına büyük destek olabilmektedir.


FONKSİYONEL TATBİKATLAR

Fonksiyonel tatbikatlar; kurum dahilinde, gerçekleşme olasılığı yüksek bir risk kriterinden hareketle, risk oluştuğu an için kurumun elindeki kaynakları efektif kullanabilmesi, acil durumun durağan hale getirilmesi, ve müdahale ekiplerinin koordineli olarak çalışmaları gibi kritik fonksiyonların yeterlilik düzeyine ilişkin gerçekçi çerçeveyi oluşturmaktadır.

Kurum için planladığımız fonksiyonel tatbikat ile;

  • Kurum Kriz Merkezinin Yönetsel Faaliyetleri
  • Acil Durum Müdahale Ekibinin çoklu acil durumlara yaklaşım metodolojisi
  • Standart Personelin, acil durum tahliyesi ile ilgili farkındalığı
  • Acil Durum Kaynaklarının efektif kullanımı gibi kritik konuların ele alınmasına destek olabilmeyi planlamaktayız.

TATBİKAT HAZIRLIK AŞAMASI

Fonksiyonel tatbikat hazırlığı için AKUT Arama Kurtarma Derneği uzmanları ve kurum proje ekibi toplamda 1 iş günlük bir hazırlık süresine ihtiyaç duymaktadır.


TATBİKAT AKTÖRLERİ

  • Kurum Kriz Merkezinin Yönetsel Faaliyetleri
  • Kurum Yöneticileri veya Üst Düzey Karar Vericiler
  • Kurum Acil Durum Yöneticisi
  • Kurum Acil Durum Müdahale Ekip Üyeleri
  • İş akışına göre, tatbikat anında çalışmakta olan standart personel
  • Güvenlik Personeli

TATBİKATA DAİR

AMAÇ

Afet ve Acil Durumlarda karar verme ve müdahale becerilerini geliştirme.

BEKLENEN ÇALIŞMA

Acil Durumun kontrol altına alınması, insan kaybının ve yaralanmanın en aza indirilmesi, acil durumun diğer alanlara sıçramasını engelleme ve alan tahliyesi.

MALZEME VE EKİPMAN

Kullanılacak malzeme ve ekipman kurumun sahip olduğu malzeme envanteridir.

ÖLÇEK

Her 1 tatbikat saati gerçek zaman olarak, 5 saate karşılık gelmektedir. (Murphy-Rossetti Modeli)

AMAÇ

Afet ve Acil Durumlarda karar verme ve müdahale becerilerini geliştirme.

SÜRE

1 Saat.