Olay Yeri Yöneticisi Eğitimi Acil Durum Yöneticisi Eğitimi


Olay Yeri Yöneticisi Eğitimi

Eğitim sonunda katılımcıların aşağıdaki konular hakkında
bilgi sahibi olmaları ve uygulamaları hedeflenmektedir:

 • Acil Durumlar İle İlgili Kavramlar
 • Olay Yeri Yöneticisi'nin Rolü
 • Olay Yerinin Tehlikeleri
 • Olay Yeri Durum Değerlendirmesi
 • Olay Yeri Organizasyonu
 • Acil Durum Yönetim Sistemi’nde Olay Yeri Yöneticisi'nin Görevleri
 • Olay Yerinde Müdahale Planlaması
 • Olay Yerinde İletişimin Önemi
 • Masa Başı Tatbikatların Planlanması

Eğitim Süresi: 2 gün (16 saat)
Project ImageAcil Durum Yöneticisi Eğitimi

Eğitim sonunda katılımcıların aşağıdaki konular hakkında
bilgi sahibi olmaları ve uygulamaları hedeflenmektedir:

 • Acil Durum Yöneticisi'nin Rolü
 • Acil Durumun İşe Etkisi
 • Kurumsal İtibar Yönetimi ve Acil Durum
 • Risk Algısı ve Risk Yönetimi
 • Medikal Acil Sahnelerinin Yönetimi
 • Yangın Acil Sahnelerinin Yönetimi
 • Ayaklanma ve Dış Tehdit Acil Sahnelerinin Yönetimi
 • Tehlikeli Maddelerin Oluşturduğu Acil Durum Sahnelerinin Yönetimi
 • Acil Durum Planı Yapı Taşlarının İncelenmesi
 • Masa Başı Tatbikatların Planlanması

Eğitim Süresi: 2 gün (16 saat)
Project Image