Acil Durum Ekipleri

Temel Arama Kurtarma Eğitimi

Eğitim sonunda katılımcıların aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olmaları ve uygulamaları hedeflenmektedir:

 • Arama, kurtarma ve tahliyenin tanımı
 • İşveren, yetkili personel ve çalışanların sorumlulukları
 • Arama Kurtarma ile ilgili yöntem seçimi
 • Arama kurtarma ekipmanları ve doğru kullanımları
 • Kişisel koruyucu malzemeler
 • Tahliye konuları
 • Ekip organizasyonu
 • Kazazede sedye sabitleme ve nakletme teknikleri.
 • Saha uygulamaları

Süre: 2 Gün(16 Saat)

Temel Yangın Eğitimi

Eğitim sonunda katılımcıların aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir:

 • Yanma olayının gerçekleşmesi için gerken etmenlerin (Yanma Üçgeni) tanımlanması.
 • Yangın mahallinde karşılaşılabilecek riskler.
 • Yangın riski bulunan alanlarda alınabilecek önlemler.
 • Yangın sınıfları ve uygun söndürücü tipi seçimi.
 • Ev ve iş yerlerinde potansiyel yangın riskleri ve yangın çıkma nedenlerine dair istatistikler.
 • Yangın fark edilmesi durumunda izlenecek hareket tarzı.
 • Yangın Söndürme Stratejisi ve Yangın Durum Değerlendirmesi
 • Portatif yangın söndürücü çeşitlerinin özellikleri ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar.
 • Yangın sahnesine yaklaşma ve müdahale teknikleri.

Süresi: 1 gün (8 saat)

İleri Yangın Eğitimi

Temel yangın eğitimini tamamlamış personelin, farklı düzeydeki yangın alanlarına müdahale becerilerini arttırmaya yönelik bilgilerin verildiği bu eğitimde, kursiyerler  aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir:

 • Temel yangın eğitimi konularının hatırlatma notları.
 • Yangına sebebiyet verebilecek ısı kaynakları.
 • Yanma gazları, yanma türleri ve piroliz.
 • Sıfır Basınç Noktası
 • Yangın ilerleme evreleri
 • Parlama ve Geri Tepme
 • Yangın Müdahale Yöntemleri
 • Yangın müdahale altyapısı, hidrant hatları, nozul ve hortumlar.
 • Su püskürtme yöntemleri
 • Yangın olay yeri yönetimi
 • Yangın mahallinin havalandırılması.
 • Saha uygulaması.

Süre: 2 Gün(16 Saat)