CEYDEM

CEYDEM NedirNerededir ?

Ceyhan Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi (CEYDEM), çok ortaklı uluslararası bir proje dahilinde Adana’nın Ceyhan ilçesi’nde kurulmuş olan bir eğitim ve uygulama merkezidir. 22 dönümlük bir alan kaplayan CEYDEM yerleşkesinde, özellikle hidrokarbon yangınları, endüstriyel yangınlar ve kentsel arama-kurtarma alanlarında eğitim verilmektedir. Merkezin işletilmesi ve yönetilmesi Arama Kurtarma Derneği’nin sorumluluğundadır.


CEYDEM'in Amaçları

Ceyhan Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi’nin temel amaçları şu şekilde özetlenebilir:

  • BTC Petrol boru hattı geçtiği bölgeler öncelikli olmak üzere Türkiye’deki doğal afet ve yangın müdahalesi kapasitesini arttırmalı. Bu bölgelerde konuyla ilgili farkındalığı arttırmak.
  • Uzmanlaşmış yangın müdahale kapasitesini arttırarak, BTC boru hattı ve benzer hatların güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak.
  • Türkiye ve Türkiye’ye komşu coğrafyadaki arama kurtarma ve itfaiye ekiplerine hidrokarbon yangınları, kentsel arama-kurtarma gibi uzmanlık konularında uluslararası standartlarda eğitim vermek.
  • Arama-kurtarma ve yangın müdahale konusunda yeni teknikler geliştirmek, bu teknikleri ve yeni teknolojileri gerçek saha koşulları altında denemeden geçirmek.
  • Proje ortakları AKUT ve Çukurova Üniversitesi kanalıyla merkezin çalışma alanlarına giren konularda STK’ler ve üniversiteler ile işbirliği yapmak, ortak projeler geliştirmek.

CEYDEM Yerleşkesi

CEYDEM yerleşkesinin konumu amaçlarının gerçekleştrilmesi açısından önemli avantajlara sahiptir:

  • Yakın bir gelecekte büyük bir gelişme gösterecek olan Ceyhan Enerji İhtisasa Bölgesi ve Yumurtalık OSB’ye yakınlığı çeşitli endüstriyel tesislere ziyaret imkanı sunar.
  • BTC Ceyhan deniz terminaline yakınlığı, deniz taşımacılığı odaklı eğitimleri kolaylaştırır.
  • Yurtiçi ve yurtdışından gelecek partner ve kursiyerler için ulaşım kolaylığı: uluslararası Adana Havalimanı 45 km mesafededir. Bölgesel kursiyerler için de Ceyhan’a hava yoluyla gelmek son derece kolaydır.
  • Askeri kursiyerler için ulaşım kolaylığı sağlar. NATO İncirlik Havaüssü’ne 25km mesafededir.
  • Yalnızca 45 km uzaklıktaki Adana’da büyük sayıda konaklama tesisi mevcuttur.

Eğitim Altyapısı

Ceyhan Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi, Ceyhan Meslek Yüksekokulu’na komşu bulunan eğitim alanında, 9 adet yangın simülatörü, 1 dumanlı kapalı hacim, 1 adet deprem-enkaz simulasyon sahası ve 1 adet yüksekte çalışma eğitim alanı mevcuttur.

CEYDEM, AKUT Arama Kurtarma Derneği’nin kurmuş olduğu AKUT Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’nce işletilmektedir. Proje başlangıç bütçesine ek olarak Eğitimlerden elde edilen gelir ile merkezin sürekliliği sağlanmaktadır. CEYDEM’de gerçekleştirilen tüm eğitimler AKUT Enstitüsü tarafından onaylanmış kadrolu eğitmenlerce verilir. Eğitimlerde saha çalışması ve gerçekçilik hakimdir. Katılımcılara giderek artan ve karmaşıklaşan beceriler kazandırılarak, sürekli sınama değerlendirme ile hedeflenen düzeye varmalarına çalışılır.