Yüksek Açı Kurtarma Eğitimi Kapalı Kısıtlı Alan Kurtarma Eğitimi Enkaza Yaklaşma ve Beton Operasyonları Eğitimi


Yüksek Açı Kurtarma Eğitimi

Eğitim sonunda katılımcıların aşağıdaki konular hakkında
bilgi sahibi olmaları ve uygulamaları hedeflenmektedir:

 • Yükseklik ve yüksekte çalışmanın tanımı
 • Yüksekte çalışma ile ilgili çalışanların ve işverenin sorumlulukları,
  konu ile ilgili yönetmelik ve kanunlar
 • Yüksekte çalışırken dikkat edilecek riskler
 • Personelin dikkat etmesi gereken sağlık sorunları
 • Kişisel koruyucu ekipmanlar
 • Yüksekte çalışma ekipmanları ve doğru kullanımları
 • Giyinme
 • Arama kurtarmanın temel yapı taşları
 • Temel kurtarma bilgisi
 • Olay yönetimi
 • Dünümler ve kullanım alanları
 • Emniyet noktaları oluşturma
 • Tahliye sistemleri
 • Ulaşma
 • Kazazedeye temel müdahale
 • Kazazede tahliye teknikleri
 • Saha uygulamaları

Eğitim Süresi: 5 gün (40 saat)
Kapalı Kısıtlı Alan Kurtarma Eğitimi

Eğitim sonunda katılımcıların aşağıdaki konular hakkında
bilgi sahibi olmaları ve uygulamaları hedeflenmektedir:

 • Geçmişten günümüze, ülkemizde ve dünyada yaşanan kapalı kısıtlı alan kazaları
 • Nereler kapalı kısıtlı alan olarak tanımlanır
 • Kapalı kısıtlı alanlarda yaşanabilecek tehlikeler
 • Kapalı kısıtlı alanlarda patlama riski, LEL-UEL değerleri
 • Atmosferik tehlikeler, gazlardan korunma yolları
 • Gazların bedenimize olan etkileri, insan solunum fizyolojisi
 • Kapalı kısıtlı alanlarda kişisel koruyucu ekipman kullanımı,
  TLV-TWA-STEL değerlerinin anlamı
 • Gazlı ortamlarda katman oluşumu
 • Kapalı kısıtlı alan iş izin formu doldurma prosedürleri
 • Temiz hava solunum seti kullanımı pratik uygulaması,
  gaz kanunları hakkında bilgilendirme ve hava tüketim hesaplaması
 • Kurtarmanın Yapı Taşları
 • Makara Sistemleri ve Tripod Kullanımı
 • Saha uygulamaları

Eğitim Süresi: 4 gün (32 saat)
Enkaza Yaklaşma ve Beton Operasyonları Eğitimi

Eğitim sonunda katılımcıların aşağıdaki konular hakkında
bilgi sahibi olmaları ve uygulamaları hedeflenmektedir:

 • Enkaz ve Beton Operasyonlarına sebebiyet verebilecek acil durumlar
 • Olay yerininde yapılacak iş bölümü
 • Enkaz alanında keşif, kurtarma personeli ve kazazede açısından risk değerlendirmesi
 • Binaların yıkılma şekillerine göre boşluk formasyonları
 • Enkazda arama teknikleri
 • Enkazda çökme riski olan alanlarda destekleme çalışmaları (Tahkimat)
 • Beton operasyonları esnasında kullanılan alet, teçhizat ve ekipmanların kullanımı
 • Enkazda temel beton operasyonlarını ile kazazedeye ulaşma
 • Boşluk formasyonuna göre kazazedenin tıbbi açıdan karşılaşılabileceği sorunları ve müdahalesi
 • Kazazedeye ulaşma sırasında yapılacak kırma-delme ve kaldırma çalışmalarında dikkat edilmesi gereken konular

Eğitim Süresi: 5 gün (40 saat)
Project Image